Über uns / Vô Vi


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

 

Lời Giới Thiệu

 

Vô Vi không phải là một Tôn giáo, Vô Vi  là một môn Pháp Thiền Thực hành tự tu, tự tiến không nhờ tha lực. Nếu Hành giả siêng năng hành Pháp s đt được kết quả tốt cho sức khỏe và phát triển về Tâm Linh.
Vô Vi không chủ trương tham gia vào chính trị. Các hoạt động của Vô Vi chủ yếu về lĩnh vực Tôn giáo , từ thiện và khuyến tu. Vô Vi không đả phá và chỉ trích bất cứ ai.

Tất cả đều tuân theo 10 Điều Thực Hành Tâm Đạo  Đức Thầy đã chỉ dạy.

 

10 Điều Thực Hành Tâm Đạo

Điều 1:  Nhịn Nhục và Cần Mẫn

Điều 2:  Dứt Khoát Thất Tình Lục Dục

Điều 3:  Tha Thứ và Thương Yêu

Điều 4:  Nuôi Dưỡng Tinh Thần Phục Vụ Tối Đa

Điều 5:  Bố Thí và Vị Tha

Điều 6:  Đối Đãi Thực Tâm và Lễ Độ 

Điều 7:  Sống Tạm Để Cứu Đời, Không Phải Để Hưởng Thụ

Điều 8:  Giữ Tâm Thanh Tịnh, Bất Cứ Trường Hợp Nào Xảy Đến

Điều 9:  Quên Mình, Trì Niệm Lục Tự

Điều 10:  Hòa Tan Trong Khổ, Mưu Cầu Sớm Thức Tâm