Thư Viện


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

 

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi , nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận . Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào , có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

 

Kính bái,

Bé Tám

Năm 1995
 
 

Tháng 01

 

Tháng 02

 

Tháng 03

 

Tháng 04

 

Tháng 05

 

Tháng 06

Số 001
Số 002


 

Tháng 07

Số 003
Số 004
Số 005
Số 006
Số 007

Tháng 08

Số 008
Số 009


 

Tháng 09

Số 010
Số 011
Số 012
Số 013
 

Tháng 10

Số 014
Số 015
Số 016
Số 017
Số 018

Tháng 11

Số 019
Số 020
Số 021
Số 022
 

Tháng 12

Số 023
Số 024
Số 025
Số 026
Số 027