Thư Viện


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

 

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi , nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận . Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào , có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

 

Kính bái,

Bé Tám

Năm 2000

 

 


Tháng 01

Số 235
Số 236
Số 237
Số 238
Số 239


Tháng 02

Số 240
Số 241
Số 242
Số 243
 


Tháng 03

Số 244
Số 245
Số 246
Số 247
 


Tháng 04

Số 248
Số 249
Số 250
Số 251
Số 252


Tháng 05

Số 253
Số 254
Số 255
Số 256
 


Tháng 06

Số 257
Số 258
Số 259
Số 260
 


Tháng 07

Số 261
Số 262
Số 263
Số 264
Số 265


Tháng 08

Số 266
Số 267
Số 268
Số 269
 


Tháng 09

Số 270
Số 271
Số 272
Số 273
 


Tháng 10

Số 274
Số 275
Số 276
Số 277
Số 278


Tháng 11

Số 279
Số 280
Số 281
Số 282
 


Tháng 12

Số 283
Số 284
Số 285
Số 286
Số 287