News - Info / Tin Tức - Thông Tin


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

 

Wüstwillenroth-Birstein, Ngày 03 Tháng 09 Năm 2016

 

Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2016 - 2018

 
Name:  Chí Thành
Position: Hội Trưởng
Bereich: Verwaltung
 
Name: Nguyễn An Khương
Position: Phó nội vụ
Bereich: Verwaltung
 
Name: Nguyễn Xuân Nhân
Position: Phó ngoại vụ
Bereich: Verwaltung
 
Name: Nguyễn Văn Quan
Position: Thủ quỹ
Bereich: Verwaltung
 
Name: Lương Thị Thiên
Position: Thư ký
Bereich: Verwaltung
 
Name: Lothar Breitwieser
Position: Đại diện Vô Vi Đức
Bereich: Botschafter des Vo-Vi Freundschaft Vereins
 
Name: Văn Thành Vân
Position: Ban Quản Trị Trụ Sở
Bereich: Verwaltung
 
Name: Trần Xuân Thu
Position: Ban Kinh Sách
Bereich: Bibliothek
 
Name: Trần Đại Lễ
Position: Ban Kỹ Thuật
Bereich: Technische Koordination
 
Name: Nguyễn Tấn Thái
Position: Ban trang web
Bereich: Technische Koordination
 
Name: Nguyễn Trương Ly
Position: Ban Ẩm Thực
Bereich: Service - Verwaltung
 
Name: Nguyễn Mạnh Tùng
Position: Ban Vận Chuyển
Bereich: Transport
 
Name: Lê Hữu Hạnh
Position: Ban Trật Tự
Bereich: Sicherheit