News - Info / Tin Tức - Thông Tin


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

VT012/16-18/HAHVVĐQ                               

                                      THƯ MỜI

                        Về việc:    Lễ tưởng niệm Đức Thầy Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên

                                          Đại Hội Đồng kỳ II/2017

                        Tổ chức ngày 16.09.2017 tại Trụ sở Hội Vô Vi Đức, Oberlandweg 1, 63633 Birtein.

                                                 

Kính thưa Quý Bạn đạo!

 

Hằng năm cũng vào ngày này, Bạn đạo Vô Vi Đức Quốc chúng ta không quên hướng tâm về người Thầy, người Cha kính yêu đã hơn 50 năm truyền trao PLVVKHHBPP cứu độ nhân sinh. Để tri ân công đức của Ngài, Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc sẽ tổ chức Lễ tưởng niệm Đức Thầy Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên vào ngày 16.09.2017.

Kính mời toàn thể Bạn đạo khắp nơi về tham dự lễ đông đủ.

 

Cũng trùng vào ngày này, Ban Chấp Hành HAHVVĐQ sẽ tổ chức Đại Hội Đồng kỳ II. Nội dung nhằm thực thi những lời dạy quý báu của Đức Vĩ Kiên "Những Nội quy của Thiền Viện là do sự hợp ý của đại đa số Bạn đạo ở địa phương ", " Thiền Viện phải trật tự và sạch sẽ "

 

Mời Bạn đạo đến để đúc kết và biểu quyết các điều lệ của Bản Nội Quy Trụ Sở.

 

Để cho ngăn nắp và sạch sẽ trong các phòng ngủ, Ban Chấp Hành và Ban Quản Trị đã gom tấc cả các túi đồ cá nhân như : Mền nhỏ, khăn,quần,áo,giầy,dép v.v... của Bạn đạo để quên từ 2-3 năm qua đã bị hôi mùi mốc và có loài bọ nhỏ, chúng tôi đã để trong phòng Jugendlich (phòng sinh hoạt Thiếu niên) tầng Trệt. Đến ngày 30.11.2107 nếu Bạn đạo không nhận đem về thì chúng tôi sẽ cho Hội Hồng Thập Tự.

 

Kính mong Quý Bạn đạo vui lòng sắp xếp thời giờ đến chung thiền và tham dự buổi họp. Vì sự đồng tâm và xây dựng cho chung cần có sự tham gia của mỗi người trong chúng ta.

Kính chúc Quý Bạn đạo thân tâm an lạc, tu hành tin tấn !

 

Chương trình ngày 16.09.2017 :

11:45-12:00 : Lể Tưởng Niệm Đức Thầy.

12:00-13:00 : Chung thiền.

13:00-14:30 : Ăn trưa.

14:30-15:30 : Học Tuần Báo Phát Triển Điển Năng

16:00-18:00 : Đại Hội Đồng kỳ II/2017

 

TM Ban Chấp Hành

Hội Trưởng

Lê Chí Thành