News - Info / Tin Tức - Thông Tin


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

VT03/18-20/HAHVVĐQ

THƯ MỜI

Về việc: Lễ Kỷ niệm Ngày Giáng Sinh Đức Thầy Lương Sĩ Hằng- Vĩ Kiên

 

Kính thưa Quý Bạn đạo,

 

Tình thương yêu tận độ vô bờ bến của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên, Bạn đạo Vô Vi chúng ta không bao giờ quên. Lễ Kỷ niệm Ngày Giáng Sinh của Đức Thầy là một cơ hội tốt để chúng ta được hội tụ bên nhau, học hỏi, xây dựng cho nhau tu tiến và cùng hướng tâm đến Người.

Nhân có được duyên may tốt lành này, Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc sẽ tổ chức Lễ Kỷ niệm Ngày Giáng Sinh của Đức Thầy.

 

Thời gian: Thứ Tư ngày 19.12.2018

Địa điểm : Trụ Sở Hội Vô Vi Đức Quốc Oberlandweg 1, 63633 Birstein

 

Chương trình ngày 19.12.2018 như sau: Sáng đến 11:00 Giờ: Bạn đạo tập trung

12:00-13:00 Giờ: Chung thiền hướng tâm đến Đức Thầy

  • 16:00-18:00 Giờ: Lễ Kỷ niệm Ngày Giáng Sinh Đức Thầy
  • Sau 18:00 Giờ: Bạn đạo chia tay.

 

Trân trọng kính mời Quý Bạn đạo đến tham dự Lễ Kỷ niệm Ngày Giáng Sinh của Đức Thầy. Kính chúc Quý Bạn đạo được nhiều sức khỏe và tu hành tin tấn.

TM. Ban Chấp Hành

 

 

HT. Nguyễn An Khương Tel: 06181 497680

E-mail: khuongthien01@t-online.de