News - Info / Tin Tức - Thông Tin


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

VT 10/18-20/HAHVVĐQ

THƯ MỜI

Về việc: Lễ tưởng niệm Đức Thầy Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên

Đại Hội Đồng kỳ II/2019

 

Thời gian : Tổ chức ngày 07.09.2019

Địa điểm : Tại Trụ sở Hội Vô Vi Đức, Oberlandweg 1, 63633 Birstein.

 

Kính thưa Quý Bạn đạo!

 

Hằng năm cũng vào ngày này, Bạn đạo Vô Vi Đức Quốc chúng ta không quên hướng tâm về người Thầy, người Cha kính yêu đã hơn 50 năm truyền trao PLVVKHHBPP cứu độ nhân sinh.

Để tri ân công đức của Ngài, Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc sẽ tổ chức Lễ tưởng niệm Đức Thầy Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên.

 

Kính mời toàn thể Bạn đạo khắp nơi về tham dự lễ đông đủ.

 

Cũng trùng vào ngày này, Ban Chấp Hành HAHVVĐQ sẽ tổ chức Đại Hội Đồng kỳ II. Nội dung:

Tổng kết các hoạt động của Hội trong 6 tháng qua, đề ra chương trình sinh hoạt cho 6 tháng tới.

 

Kính mong Quý Bạn đạo vui lòng sắp xếp thời giờ đến chung thiền và tham dự buổi họp. Vì sự đồng tâm và xây dựng cho chung cần có sự tham gia của tấc cả chúng ta.

 

Kính chúc Quý Bạn đạo thân tâm an lạc và tu hành tin tấn !

 

Chương trình ngày 07.09.2019:

11:45-12:00 : Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy.

12:00-13:00 : Chung thiền.

13:00-14:00 : Ăn trưa.

14:30-15:30 : Học Tuần Báo Phát Triển Điển Năng

16:00-18:00 : Đại Hội Đồng kỳ II/2019

 

TM Ban Chấp Hành

 

Hội Trưởng                                                    Thư ký

Nguyễn An Khương                                       Lương Thị Thiên