News - Info / Tin Tức - Thông Tin


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

THÔNG BÁO


          Về việc: Lễ Tưởng Niệm Đức Tổ Sư vào ngày thứ Tư (25.11.2020) tại Trụ Sở Hội.

 

 

Tu tâm sửa tánh cảm vui vầy

Trí tuệ phân minh chuyển hằng ngày

Trì giới thanh cao tâm tự độ

Thực hành chất phát vẫn còn may

 

 

Quý Bạn đạo thân mến!


Hội Vô Vi Đức Quốc của chúng ta phải tạm thời ngưng sinh hoạt tập trung Bạn đạo trong tháng 11.2020 do tình hình bệnh dịch gia tăng.

 

Tuy nhiên Hội Trưởng Nguyễn Văn Sơn sẽ thay mặt  Bạn đạo Vô Vi Đức làm Lễ Tưởng Niệm Đức Tổ Sư vào lúc 12 giờ trưa ngày Thứ Tư (25.11.2020) tại Trụ Sở Hội Vô Vi Đức Quốc Oberlandweg 1, 63633 Birstein.

 

Ban Chấp Hành kính mong Quý Bạn đạo vào ngày giờ trên cùng hướng tâm và ghi nhớ công ơn Đức Tổ Sư Đỗ Thuần Hậu kính yêu- Người đã sáng lập ra Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp dẫn dắt chúng ta con đường tu hành giải thoát.

 

Kính chúc Quý Bạn đạo thân tâm an lạc và tu hành tinh tấn!

 

Hội Trưởng

 

 

Nguyễn Văn Sơn