News - Info / Tin Tức - Thông Tin


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

VT 020/16-18/HAHVVĐQ

                                                                 THƯ MỜI

                                                      Về việc: Khóa Sống Chung dịp lễ Phục Sinh (Ostern ) 2018

Kính thưa Quý Bạn đạo!

Mùa Xuân mang lại sức sống vui tươi cho vạn vật. Nhờ thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp mà Hành giả Vô Vi được sức khỏe tốt và tinh thần vui tươi. Cuộc sống của chúng ta đã được hồi sinh trong tình thương yêu của Đấng Cha Lành.

Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc tổ chức Khóa Sống Chung dịp lễ Phục Sinh

(Ostern) để Bạn đạo được dịp hội tụ cùng nhau tu học trong tinh thần trau dồi đạo pháp.

Kính mời Quý Bạn đạo tham gia Khóa Sống Chung dịp lễ Phục Sinh (Ostern) sẽ được tổ chức:

     Thời gian: Từ 30.03 - 01.04.2018

     Địa điểm : Trụ sở Hội Vô Vi Đức Quốc Oberlandweg 1, 63633 Birstein

      Lệ phí : Người Lớn: 29,00€

      Sinh Viên: 15,00€

      Trẻ em dưới 12 tuổi: Miễn phí

Xin Quý Bạn đạo ghi danh với anh Nguyễn Văn Quan, (Tel: 06181 28988, E-Mail: vqnguyen@gmx.de)

Kính mong Quý Bạn đạo tham gia Khóa Sống Chung thật đông đủ!

Kính chúc Quý Bạn đạo được nhiều sức khỏe và tu hành tin tấn!

TM Ban Chấp Hành Thư ký

HT. Lê Chí Thành Lương Thị Thiên

Tel: 0152 11386598

Lưu ý: - Xin Quý Bạn tiếp trợ cho Ban Ẩm Thực, Bđ: Nguyễn Trường Ly, Tel: 06021 438676. - Bạn đạo nghỉ lại qua đêm xin đem theo đồ ngủ (Tấm đắp, túi ngủ ...) và báo cho Ban Quản Trị (Bđ: Văn Thành Vân, Tel: 06631 7308313) để sắp xếp chỗ ngủ.

Chương trình Khóa Sống Chung dịp lễ Phục Sinh (Ostern)2018

THỨ SÁU 30.03.2018

- 10:00-11:30 Bạn Đạo tập trung

- 12:00-12:15 Khai mạc Khóa Sống Chung

- 12:15-13:15 Chung thiền

- 13:15-14:30 Ăn trưa

- 14:30-16:00 Tu học: Tuần Báo Phát Triển Điển Năng

- 17:00-18:30 Đi dạo niệm hành

- 18:30-19:30 Ăn tối

- 20:00-20:30 Niệm Phật

- 20:30-22:00 Tu học: Chương trình cho Thanh niên?

- 23:00-01:00 Chung thiền

THỨ BẢY 31.03.2018

- 05:30-06:30 Thiền sáng

- 07:00-08:30 Ăn sáng

- 10:00-11:30 Tu học

- 12:00-13:00 Chung thiền

- 13:00-14:00 Ăn trưa

- 14:30-16:00 Tu học

- 18:00-19:00 Ăn chiều ngoài trời (Nếu thời tiết tốt)

- 19:00-21:00 Đốt lửa trại

- 23:00-01:00 Chung thiền

CHỦ NHẬT 01.04.2018

- 05:30-06:30 Thiền sáng

- 07:00-08:00 Ăn sáng

- 09:30-11:30 Tu học:

- 11:45-13:00 Chung thiền, Bế mạc KSC

- 13:00-14:00 Ăn trưa

- 14:00-15:00 Dọn dẹp và chia tay