News - Info / Tin Tức - Thông Tin


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

 

Romrod, ngày 06.05.2017
VT011/16-18/HAHVVĐQ

THÔNG BÁO

 

Về việc :Thực hiện nếp sống trật tự tại Trụ Sở Hội Vô Vi Đức Quốc

 

Quý Bạn Đạo thân mến!

Khóa Sống Chung dịp Ostern (14-16.04.2017) vừa qua đã kết thúc tốt đẹp! 
Dư âm của Khóa Sống Chung giúp ích chúng ta hành pháp ngày càng tiến bộ hơn.
Để thực hiện đúng lời dạy của Đức Vĩ Kiên và sửa đổi nếp sống cho đúng trật tự của người tu thiền theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp.
Nay Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc cùng tấc cả Bạn Đạo thống nhất thực hiện các việc làm sau đây :

1 - Tịnh Khẩu và Niệm Bát Nhã vào các bửa ăn Sáng, Trưa, Tối trong tấc cả những ngày chung thiền và Khóa Sống Chung tại Trụ Sở Hội.

2 - Bạn Đạo đến đúng giờ trong các bửa ăn.

 

Kính chúc Quý Bạn Đạo nhiều sức khỏe và tu hành tin tấn!

 

 

 

TM Ban Chấp Hành Hội Trưởng

Lê Chí Thành