News - Info / Tin Tức - Thông Tin


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

Birstein, ngày 08.03.2018

VT019/16-18/HAHVVĐQ                               

                                                   THÔNG  BÁO

                                       Về việc: Đại Hội Đồng kỳ I/2018

Kính thưa quý Bạn đạo.

Đại Hội Đồng kỳ I năm 2018 của Hội ÁI Hữu Vô Vi Đức Quốc sẽ được tổ chức vào ngày 17. 3. 2018 cũng trùng vào ngày chung thiền định kỳ của Hội tại Trụ Sở Vô Vi Đức Oberlandweg 1, 63633 Birstein. Chương trình Đại Hội Đồng bắt đầu từ 16giờ, sau phần chung thiền và sinh hoạt tuần báo Phát Triển Điện Năng thường lệ.

Các vấn đề cần được Bạn đạo thông qua trong Đại Hội Đồng lần này là :

1) Thảo luận bản hương dẫn văn phòng luật sư, về cách thức dời văn phòng chính (Sitz) về Birstein.

     Hội có cần thuê Luật sư làm hay không? Phí tổn khoảng bao nhiêu?

2)  Tu chỉnh 1 điều của bản nội quy hội:" BCH có quyền dời Sitz ".

      Muốn tu chỉnh phải có 2/3 tổng số hội viên hiện diện.

3)  Hội viên biểu quyết DÂN CHỦ bằng cách giơ tay bản nội quy của Đức Phật Vĩ Kiên phê chuẫn. ( BNQ phải được nhiều Bđ địa phương góp ý).

Chúng tôi trân trọng mời tất cả Hội viên bỏ chút thời gian đến tham dự phiên họp ĐHĐ vào ngày 17-3-2018, để biểu quyết vấn đề quan trọng, vì BCH muốn có sự Độc lập, Dân chủ và không bị lệ thuộc Bđ nào trong tương lai.   

Kính mong quý Bạn Đạo vui lòng sắp xếp thì giờ  đến chung thiền và tham dự buổi họp. Vì sự đồng tâm và xây dựng cho chung cần có sự tham gia của mỗi người trong chúng ta.

Kính chúc quý Bạn Đạo thân tâm an lạc, tu hành tinh tấn.

Thành thật cám ơn quý Bạn Đạo

TM Ban Chấp Hành                                                                       Thư ký

HT. Lê Chí Thành                                                             Lương Thị Thiên

Tel: 0152 11386598

Lưu ý:
 - Xin Quý Bạn tiếp trợ cho Ban Ẩm Thực, Bđ: Nguyễn Trường Ly, Tel: 06021 438676.
 - Bạn đạo nghỉ lại qua đêm xin đem theo đồ ngủ (Tấm đắp, túi ngủ ...) và báo cho Ban Quản Trị (Bđ: Văn Thành Vân, Tel: 06631 7308313) để sắp xếp chỗ ngủ.