News - Info / Tin Tức - Thông Tin


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

VT15/18-20/HAHVVĐQ 

THƯ MỜI 

Mừng Lễ Giáng Sinh Đức Thầy Lương Sĩ Hằng Tổ chức ngày 08.12.2019

Biết Cha nguyên lý mừng thầm

Tầm đường tiến hóa chẳng lầm chẳng sai

Công phu luyện đạo hằng ngày

Dũng hành tu tiến lập đài thanh cao.

Kính thưa Quý Bạn Đạo!

Năm nay Ngày Sinh của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng vào đúng ngày Chủ Nhật 08.12.2019 (đúng ngày 13.11 Âm lịch).

Nhân cơ hội này Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc sẽ tổ chức mừng Lễ Giáng Sinh của Đức Thầy để Bạn Đạo có dịp cùng nhau hội tụ và hướng tâm đến Người.

Thời gian : Lúc 14:00 Giờ, ngày 08.12.2019

Địa điểm : Trụ Sở Vô Vi Đức Quốc Oberlandweg 1, 63633 Birstein- Wüstwillenroth

Kính mong Quý Bạn Đạo dành thời gian quý báu để tham gia mừng Lễ Giáng Sinh của Đức Thầy được long trọng và ấm áp!

Kính chúc Quý Bạn Đạo thân tâm an lạc và tu hành tin tấn!

TM.Ban Chấp Hành                                                       Thư Ký

HT. Nguyễn An Khương                               Lương Thị Thiên Chương

Trình ngày 08.12.2019:

- 10:00 - 11:00 Giờ : Bạn Đạo tập trung về Trụ Sở Hội

- 11:30 - 12:30 Giờ : Chung Thiền

- 12:30 - 13:30 Giờ : Ăn Trưa

- 14:00 - 15:30 Giờ : Mừng Lễ Giáng Sinh của Đức Thầy

- 15:30 - 16:00 Giờ : Bạn Đạo dọn dẹp và chia tay

Lưu ý:

- Quý Bạn đạo có thể tập trung vể Trụ Sở Hội từ Thứ Bảy 07.12.2019 và xin tự túc ăn uống, ban Ẩm Thực sẽ lo ăn uống cho Quý Bạn đạo vào Chủ Nhật 08.12.2019.

- Quý Bạn đạo tiếp trợ cho Ban Ẩm Thực xin liên hệ: BĐ Lương Thị Thiên, Tel: 06181497680