News - Info / Tin Tức - Thông Tin


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

VT 04/20-21/HAHVVĐQ        

                                                   THÔNG BÁO

                                             Về việc: Cứu Khỗ Ban Vui

Quý Bạn đạo thân mến!

Đồng bào miền Trung Việt Nam thân yêu của chúng ta, các tỉnh như Thừa Thiên Huế và vùng lân cận hiện nay đang bị thiên tai lũ lụt nặng nề.

Hiện tại Quỹ Cứu Khỗ Ban Vui của Hội Vô Vi Đức Quốc chúng ta đã chi hết cho những lần trước.

Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc kêu gọi tinh thần thương yêu đồng loại của tấc cả Quý Bạn đạo, chúng ta hãy cùng chung tay giúp đở cho đồng bào đang bị lâm nạn.

Mọi sự liên hệ giúp đở về mặt Tài chánh xin gởi về :

       - Trần Xuân Thu; Tel: 069 5978195; E-Mail: thixuanthu.tran@sanofi.com

-  Lương Thị Thiên; Tel: 06181 497680; E-Mail: khuongthien01@t-online.de

 

Thành thật cám ơn sự quan tâm của Quý Bạn đạo!

 

Kính chúc quý bạn đạo thân tâm an lạc và tu hành tin tấn!

 

TM Ban Chấp Hành                                          

    Hội Trưởng                                                 Thư Ký

 

   Nguyễn Văn Sơn                                          Lương Thị Thiên