Meinungen / Cảm Nghĩ Bạn Đạo


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

Xuân Tha Hương

Thêm mùa xuân lại đi qua
Liêu xiêu từng bước Ngoại già hơn xưa
Mắt trông con sắp về chưa
Tóc sương bạc trắng đợi chờ tin xuân
 
Cháu con hội tụ quây quần
Chờ trông tin mẹ về thăm xum vầy
Tha hương không có hoa mai
Chỉ còn có mỗi tình này hướng tâm
 
Xuân viễn xứ xuân mang nỗi nhớ
Quê hương ta bé nhỏ dấu yêu
Nhớ thương quê mẹ thêm nhiều
Đơn sơ nhưng đượm tình yêu ấm nồng
 
Nay vui bên bếp lửa hồng
Tha hương Đức Quốc tình thân bạn thiền
Vô Vi mái ấm diệu huyền
Vui xuân bạn đạo càng thêm kết đoàn
 
Xẻ chia những bước gian nan
Mới hay tình đạo vô vàn thanh cao
Xuân Vô Vi, xuân vui tự thức
Tuy xa quê nhưng rất đượm tình
 
Đồng môn dìu tiến tu hành
Nhớ ơn Thầy Tổ chân thành lo tu
Xuân vẫn mãi… xuân đi, xuân đến
Người thiền tu chẳng luyến chẳng trông
 
Vững tâm cố giữ một lòng
Vô Vi chánh pháp gắng công thực hành
Xuân tha hương với niềm tin
Cùng chung phát triển hành trình tự tu
 
***
Trụ Sở Minh Tâm, 3 giờ 35 Huệ Ngọc