Meinungen / Cảm Nghĩ Bạn Đạo


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

Tâm Không Con vẫn nhớ Thầy

Vô là không
Vi rất nhỏ cũng không

Đạo Trời thẳng tắp chẳng lòng vòng
Thầy dẫu về Trời Đạo vẫn vững

Tâm đàn con như vách sắt tường đồng
Thầy ngự Trời cao tình đâu đây
Bao la lòng biển nước tràn đầy
Nhớ Thầy giữ bền ba Pháp Báu

Mặc đời gièm xiểm nói Đông Tây
Nhớ Thầy nhớ luồng điển trên đầu
Giữ luồng Thiên Xích được bền lâu
Tâm Con thường niệm vô biệt niệm

Pháp Luân đều hơi thở càng sâu
Nhớ Thầy con nhớ hạnh hy sinh
Từng câu minh giảng thật an bình
Triết lý diệu siêu tuy đơn giản

Ngọt ngào thay tiếng kệ lời kinh
Nhớ Thầy con nhớ Hạnh Từ Bi
Thương Con lạc bến phải độ trì
Bốn Biển năm Châu Thầy rảo bước

Gieo vàng hạt giống hạnh Vô Vi
Nhớ Thầy Con thành tâm niệm Phật

Tình yêu Trời Phật chẳng lạt phai
Thầy về luồng điển hai mà một

Điển về ánh sáng một mà hai
Nhớ Thầy Con cố gắng lo tu

Dẫu Trời bão táp hay gió vi vu
Dẫu đời còn mất vô thường lẽ
Mà Pháp Lý Vô Vi mãi mãi với Thiên Thu.

***

Đức Quốc tháng 03 năm 2011
TĐHĐ -  Lê Thành Tín