Meinungen / Cảm Nghĩ Bạn Đạo


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

Truyền Cảm

Truyền cảm lòng người bởi do đâu
Người tu thanh tịnh thức hiểu sâu

 

Điển quang thanh nhẹ tâm bừng sáng
Giải tỏa nỗi phiền cảm thức mau

Thức mau sống cảnh dồi trao
Làm sao tâm sáng tiến mau nhẹ nhàng

Người tu thức giác thiên đàng
Là nơi thanh nhẹ lọc sàng chân tâm

Tu thiền mới thấy diệu thâm
Quyền năng Phật Pháp âm thầm dựng xây

Thương yêu tha thứ sum vầy
Cảm giao, giao cảm ngày ngày vui tươi

Truyền cảm lòng người thức lệ rơi
Điển quang hòa cảm khắp mọi nơi

Càn khôn vũ trụ mình là một
Tiến hóa không ngừng tự thức tu

Thức tu sống chẳng còn ngu
Biết đời giả tạm ham tiền xu làm gì

Ai giàu, nghèo, khổ chẳng phân bì
Một lòng tu tiến tức thì đạt thông

Thông rồi bạn chẳng còn mong
Hòa tan các giới thong dong độ đời

Ai thương, ai ghét, ai cười
Chẳng còn mê chấp là người yên vui.

***

Lê Đăng Thái, Frankfurt, ngày 20.05.1999.