Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

 

- Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 39
  
"Tâm Thức Dồi Dào"                   "Mới"
  2020 tại PhuKet, TháLan            PGD
  từ 22.09.2020 đến 27.09.2020

 

 Khóa sống chung Âu Châu       "Mới" 
   "Viễn Lưu" Amsterdam Hà Lan  PGD
   từ 17.04.2020 đến 20.04.2020      PVC

 

 - Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Tại Gia  "Mới"
   23-24-25 tháng 9 năm 2020

Thông Báo

 

CHƯƠNG TRÌNH NIỆM PHẬT CHUNG TOÀN CẦU

(cầu nguyện cho nhân loại qua cơn đại dịch)

  • Châu Âu 6:00 giờ sáng niệm đến 7.00 giờ sáng
  • Chủ Nhật 02 tháng 05,
  • Chủ Nhật 09 tháng 05, 
  • Chủ Nhật 16 tháng 05, 
  • Chủ Nhật 23 tháng 05 và 
  • Chủ Nhật 30 tháng 05, năm 2021

 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình

 

Thân hình chủ điển tinh ba hoá
Sắc khí tương chiêu lý trí hoà
Tạo tác chơn hành minh thiện giải
Sắc không không sắc luật an bài.

02.05.1970
Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên