• Pháp Lý Vô Vi

  Khoa Học

  Huyền Bí

  Phật Pháp

 • Biển cho lặng

  Minh châu mới phát

  Lòng cho riêng

  Mới gọi là thần

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Vô Vi không phải là một Tôn giáo, Vô Vi là một môn Pháp Thiền Thực hành tự tu, tự tiến không nhờ tha lực. Nếu Hành giả siêng năng hành Pháp sẽ đạt được kết quả tốt cho sức khỏe và phát triển về Tâm Linh. Vô Vi không chủ trương tham gia vào chính trị. Các hoạt động của Vô Vi chủ yếu về lĩnh vực Tôn giáo, từ thiện và khuyến tu. Vô Vi không đả phá và chỉ trích bất cứ ai.

Tất cả đều tuân theo 10 Điều Thực Hành Tâm Đạo mà Đức Thầy đã chỉ dạy.

10 Điều Thực Hành Tâm Đạo

 • Điều 1: Nhịn Nhục và Cần Mẫn
 • Điều 2: Dứt Khoát Thất Tình Lục Dục
 • Điều 3: Tha Thứ và Thương Yêu
 • Điều 4: Nuôi Dưỡng Tinh Thần Phục Vụ Tối Đa
 • Điều 5: Bố Thí và Vị Tha
 • Điều 6: Đối Đãi Thực Tâm và Lễ Độ
 • Điều 7: Sống Tạm Để Cứu Đời, Không Phải Để Hưởng Thụ
 • Điều 8: Giữ Tâm Thanh Tịnh, Bất Cứ Trường Hợp Nào Xảy Đến
 • Điều 9: Quên Mình, Trì Niệm Lục Tự
 • Điều 10: Hòa Tan Trong Khổ, Mưu Cầu Sớm Thức Tâm
SEO