Cộng Đồng Vô Vi

All
Á
Âu
Mỹ
Canada
Úc

Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc

Trụ Sở Minh Tâm

Website

Hội Ái Hữu Vô Vi Pháp Quốc

Website

Thiền Đường Bruxelles

c/o Lê Thị Kim Phụng

53-55 Avenue Paul Deschanel, Boîte 17

1030 Bruxelles, Belgique

Tel: +32 2 21 91 016

Email: thikimphungle88@gmail.com

Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California

Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi

Website

Hội Ái Hữu Vô Vi Nam California

Thiền Viện Vĩ Kiên

Mailing Address: P.O. Box 2045

Westminster, CA 92684-2045, USA

Tel: (909)-338-6691

Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California

Thiền Viện Hai Không

P.O. Box 18304 San Jose, CA 95158, USA

Tel.: (408) 518-2402

Email: info@phaplyvovi.org

Thiền Viện Hai Không - Mailing Address: P.O. BOX 1548, Oroville, CA 95965, USA

Hội Ái Hữu Vô Vi Tây Bắc Hoa Kỳ

Thiền Viện Nhẫn Hòa

4514 Gold Ridge Ln SW, Olympia, WA 98512, USA

Tel: (360)-355-8394

Email: tvnhanhoa1986@gmail.com

Hội Ái Hữu Vô Vi Dallas

Thiền Đường Thông-Hải

4806 La Rue St.

Dallas, TX 75211, USA

Tel: (214)-331-9124

Hội Ái Hữu Vô Vi Houston

Thiền Đường Tứ Thông

11804 Adel Rd.

Houston, TX 77067, USA

Email: thienduong11804@yahoo.com

Thiền Đường Lưu Động Atlanta

1375 Heatherton Rd

Dacula, GA 30019, USA

Tel: (678)-376-7730

Hội Ái Hữu Vô Vi Canada

VoVi Association Canada

2590 Rue Allard

Montreal, QUEBEC H4E 2L2, CANADA

Email: aphancao@videotron.ca

Thiền Đường Dũng Chí (Sydney)

5 Huber Avenue

Cabramatta, NSW 2166, Australia

Liên lạc: Khưu Thị Phẩm +61418466328

hoặc Lê Thị Ngoc Sương +61472607083

Thiền Đường Duyên Lành (Melbourne)

39 Glenmore St,

Macleod, Victoria, 3085, Australia

Liên lạc: Lieu Wan +61434144976

Vo-Vi Friendship Association of Northern California

Website

Thư Viện Vô Vi

Website

Hội Ái Hữu Vô Vi

Website

Hội Ái Hữu Vô Vi New York

Website

Mục Bé Tám Online

Website

Thiền Viện Hội Tụ Tâm Linh Cùng Tiến Tới

Montreal - Quebec - Canada

Website

Thiền đường Lĩnh Tâm

124 Applewood Pl. SE

Calgary, Alberta, T2A - 7M8 Canada

Tel: (403)-273-3796

Thiền Viện Quy Thức

Lieu dit Le Senaillet Lot 220

Publier, 74500, FRANCE

Tel: (045)-070-8355

Câu Lạc Bộ UNESCO Thiền Vô Vi

Website

Hội Ái Hữu Vô Vi Hawaii

c/o Lâm Hoa Mai

736 Lukepane Street, Honolulu, Hawaii 96826, U.S.A

Tel: (808)-732-0598

Thiền Đường Ánh Quang

2810 Piper Rd.

Pearland, TX 77067, U.S.A