Welcome to Trụ Sở Minh Tâm

 

- Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 39
  
"Tâm Thức Dồi Dào"                   "Mới"
  2020 tại PhuKet, TháLan            PGD
  từ 22.09.2020 đến 27.09.2020

 

 Khóa sống chung Âu Châu       "Mới" 
   "Viễn Lưu" Amsterdam Hà Lan  PGD
   từ 17.04.2020 đến 20.04.2020      PVC

 

 - Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Tại Gia  "Mới"
   23-24-25 tháng 9 năm 2020

Thông Báo

 

CHƯƠNG TRÌNH NIỆM PHẬT CHUNG TOÀN CẦU

(cầu nguyện cho nhân loại qua cơn đại dịch)

  • Châu Âu 6:00 giờ sáng niệm đến 7.00 giờ sáng
  • Chủ Nhật 27 tháng 06,
  • Chủ Nhật 04 tháng 07, 
  • Chủ Nhật 11 tháng 07, 
  • Chủ Nhật 18 tháng 07 và 
  • Chủ Nhật 25 tháng 07, năm 2021

 

Nam Mô A Di Đà Phật Vạn Vật Thái Bình

 

Duyên tình thế sự quá điêu linh
Sống thác khổ than xét bực mình
Đau đớn thương tình thêm khổ não
Đổi thay thay đổi thế duyên tình.

20.06.1970
Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên