Thư Viện


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

 

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi , nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận . Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào , có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

 

Kính bái,

Bé Tám

Năm 1996

 

 


Tháng 01

Số 028
Số 029
Số 030
Số 031
 


Tháng 02

Số 032
Số 033
Số 034
Số 035
 


Tháng 03

Số 036
Số 037
Số 038
Số 039
Số 040


Tháng 04

Số 041
Số 042
Số 043
Số 044
 


Tháng 05

Số 045
Số 046
Số 047
Số 048
 


Tháng 06

Số 049
Số 050
Số 051
Số 052
Số 053


Tháng 07

Số 054
Số 055
Số 056
Số 057
 


Tháng 08

Số 058
Số 059
Số 060
Số 061
 


Tháng 09

Số 062
Số 063
Số 064
Số 065
Số 066


Tháng 10

Số 067
Số 068
Số 069
Số 070
 


Tháng 11

Số 071
Số 072
Số 073
Số 074
 


Tháng 12

Số 075
Số 076
Số 077
Số 078
Số 079