Thư Viện


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

 

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi , nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận . Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào , có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

 

Kính bái,

Bé Tám

Năm 1997
 

 


Tháng 01

Số 080
Số 081
Số 082
Số 083
 


Tháng 02

Số 084
Số 085
Số 086
Số 087
 


Tháng 03

Số 088
Số 089
Số 090
Số 091
Số 092


Tháng 04

Số 093
Số 094
Số 095
Số 096
 


Tháng 05

Số 097
Số 098
Số 099
Số 100
 


Tháng 06

Số 101
Số 102
Số 103
Số 104
Số 105


Tháng 07

Số 106
Số 107
Số 108
Số 109
 


Tháng 08

Số 110
Số 111
Số 112
Số 113
Số 114


Tháng 09

Số 115
Số 116
Số 117
Số 118
 


Tháng 10

Số 119
Số 120
Số 121
Số 122
 


Tháng 11

Số 123
Số 124
Số 125
Số 126
Số 127


Tháng 12

Số 128
Số 129
Số 130
Số 131