Thư Viện


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

 

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi , nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận . Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào , có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

 

Kính bái,

Bé Tám

Năm 1998

 

 


Tháng 01

Số 132
Số 133
Số 134
Số 135
 


Tháng 02

Số 136
Số 137
Số 138
Số 139
 


Tháng 03

Số 140
Số 141
Số 142
Số 143
Số 144


Tháng 04

Số 145
Số 146
Số 147
Số 148
 


Tháng 05

Số 149
Số 150
Số 151
Số 152
Số 153


Tháng 06

Số 154
Số 155
Số 156
Số 157
 


Tháng 07

Số 158
Số 159
Số 160
Số 161
 


Tháng 08

Số 162
Số 163
Số 164
Số 165
Số 166


Tháng 09

Số 167#
Số 168
Số 169
Số 170
 

 

Tháng 10

Số 171
Số 172
Số 173
Số 174
 


Tháng 11

Số 175
Số 176
Số 177
Số 178
Số 179


Tháng 12

Số 180
Số 181
Số 182
Số 183