Thư Viện


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

 

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi , nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận . Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào , có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

 

Kính bái,

Bé Tám

Năm 1999
 

 


Tháng 01

Số 184
Số 185
Số 186
Số 187
Số 188


Tháng 02

Số 189
Số 190
Số 191
Số 192
 


Tháng 03

Số 193
Số 194
Số 195
Số 196
 


Tháng 04

Số 197
Số 198
Số 199
Số 200
 


Tháng 05

Số 201
Số 202
Số 203
Số 204
Số 205


Tháng 06

Số 206
Số 207
Số 208
Số 209
 


Tháng 07

Số 210
Số 211
Số 212
Số 213
 


Tháng 08

Số 214
Số 215
Số 216
Số 217
 


Tháng 09

Số 218
Số 219
Số 220
Số 221
 


Tháng 10

Số 222
Số 223
Số 224
Số 225
Số 226


Tháng 11

Số 227
Số 228
Số 229
Số 230
 


Tháng 12

Số 231
Số 232
Số 233
Số 234