Thư Viện


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

 

Thưa các bạn,
 

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi , nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận . Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào , có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

 

Kính bái,

Bé Tám

Năm 2001

 

 

Tháng 01

Số 288
Số 289
Số 290
Số 291
 

Tháng 02

Số 292
Số 293
Số 294
Số 295
 

Tháng 03

Số 296
Số 297
Số 298
Số 299
 

Tháng 04

Số 300
Số 301
Số 302
Số 303
Số 304

Tháng 05

Số 305
Số 306
Số 307
Số 308
 

Tháng 06

Số 309
Số 310
Số 311
Số 312
 

Tháng 07

Số 313
Số 314
Số 315
Số 316
Số 317

Tháng 08

Số 318
Số 319
Số 320
Số 321
 

Tháng 09

Số 322
Số 323
Số 324
Số 325
Số 326

Tháng 10

Số 327
Số 328
Số 329
Số 330
 

Tháng 11

Số 331
Số 332
Số 333
Số 334
 

Tháng 12

Số 335
Số 336
Số 337
Số 338
Số 339