Thư Viện


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

 

Thưa các bạn,
 

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi , nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận . Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào , có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

 

Kính bái,

Bé Tám

Năm 2002

 

 


Tháng 01

Số 340
Số 341
Số 342
Số 343
 


Tháng 02

Số 344
Số 345
Số 346
Số 347
 


Tháng 03

Số 348
Số 349
Số 350
Số 351
Số 352


Tháng 04

Số 353
Số 354
Số 355
Số 356
 


Tháng 05

Số 357
Số 358
Số 359
Số 360
 


Tháng 06

Số 361
Số 362
Số 363
Số 364
Số 365


Tháng 07

Số 366
Số 367
Số 368
Số 369
 


Tháng 08

Số 370
Số 371
Số 372
Số 373
 


Tháng 09

Số 374
Số 375
Số 376
Số 377
Số 378


Tháng 10

Số 379
Số 380
Số 380--
Số 381
 


Tháng 11

Số 382
Số 383
Số 384
Số 385
 


Tháng 12

Số 386
Số 387
Số 388
Số 389
Số 390