Thư Viện


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

 

Thưa các bạn,

 

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi , nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận . Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào , có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

 

Kính bái,

Bé Tám

Năm 2003

 

 


Tháng 01

Số 391
Số 392
Số 393
Số 394
 


Tháng 02

Số 395
Số 396
Số 397
Số 398
 


Tháng 03

Số 399
Số 400
Số 401
Số 402
Số 403


Tháng 04

Số 404
Số 405
Số 406
Số 407
 


Tháng 05

Số 408
Số 409
Số 410
Số 411
 


Tháng 06

Số 412
Số 413
Số 414
Số 415
Số 416


Tháng 07

Số 417
Số 418
Số 419
Số 420
 


Tháng 08

Số 421
Số 422
Số 423
Số 424
Số 425


Tháng 09

Số 426
Số 427
Số 428
Số 429
 


Tháng 10

Số 430
Số 431
Số 432
Số 433
 


Tháng 11

Số 434
Số 435
Số 436
Số 437
Số 438


Tháng 12

Số 439
Số 440
Số 441
Số 442