Thư Viện


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

 

Thưa các bạn,

 

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi , nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận . Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào , có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

 

Kính bái,

Bé Tám

Năm 2004

 

 


Tháng 01

Số 443
Số 444
Số 445
Số 446
 


Tháng 02

Số 447
Số 448
Số 449
Số 450
Số 451


Tháng 03

Số 452
Số 453
Số 454
Số 455
 


Tháng 04

Số 456
Số 457
Số 458
Số 459
 


Tháng 05

Số 460
Số 461
Số 462
Số 463
Số 464


Tháng 06

Số 465
Số 466
Số 467
Số 468
 


Tháng 07

Số 469
Số 470
Số 471
Số 472
 


Tháng 08

Số 473
Số 474
Số 475
Số 476
Số 477


Tháng 09

Số 478
Số 479
Số 480
Số 481
 


Tháng 10

Số 482
Số 483
Số 484
Số 485
Số 486


Tháng 11

Số 487
Số 488
Số 489
Số 490
 


Tháng 12

Số 491
Số 492
Số 493
Số 494