Thư Viện


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

 

Thưa các bạn,
 

Mục Bé Tám, viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Ðại Bi , nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận . Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào , có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn, thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

 

Kính bái,

Bé Tám

Năm 2006

 

 


Tháng 01

Số 547
Số 548
Số 549
Số 550
Số 551


Tháng 02

Số 552
Số 553
Số 554
Số 555
 


Tháng 03

Số 556
Số 557
Số 558
Số 559
 


Tháng 04

Số 560
Số 561
Số 562
Số 563
Số 564


Tháng 05

Số 565
Số 566
Số 567
Số 568
 


Tháng 06

Số 569
Số 570
Số 571
Số 572
 


Tháng 07

Số 573
Số 574
Số 575
Số 576
Số 577


Tháng 08

Số 578
Số 579
Số 580
Số 581
 


Tháng 09

Số 582
Số 583
Số 584
Số 585
 


Tháng 10

Số 586
Số 587
Số 588
Số ---
Số ---

Tháng 11

 

Tháng 12