News - Info / Tin Tức - Thông Tin


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

                                               THƯ MỜI


                      Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy Lương Sĩ Hằng- Vĩ Kiên

Đại Hội Đồng 2020, Bầu Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2020-2022

Kính thưa Quý Bạn đạo!

Ngày 26.09.2020 Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc sẽ tổ chức lễ Tưởng Niệm Đức Thầy Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên, Đại Hội Đồng 2020, bầu Ban Chấp Hành mới nhiệm kỳ 2020-2022.

Trong tình hình dịch bệnh Covic-19 còn kéo dài, nhưng may mắn thay, Hội chúng ta được phép đến 30 người tham dự trong lần này. Chúng ta sẽ tận dụng cơ hội này bầu lại Tân Ban Chấp Hành theo đúng định kỳ như các nhiệm kỳ trước đã làm.

Kính mời Quý Bạn đạo tham gia đông đủ. Để công việc chung được kết quả tốt đẹp, cần sự có mặt và đóng góp xây dựng của tấc cả mọi thành viên chúng ta.

Thời gian: Thứ Bảy ngày 26.09.2020

Địa điểm : Trụ Sở Vô Vi Đức Quốc Oberlandweg 1, 63633 Birstein

Chương trình ngày 26.09.2020:

- 10 giờ 00 phút : Bạn đạo tập trung

- 11 giờ 45 phút : Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy

- 12 giờ 00 phút : Bạn đạo chung thiền.

- 13 giờ 00 phút : Bạn đạo dùng cơm trưa.

- 14 giờ 30 phút : Đại Hội Đồng 2020

- 15 giờ 30 phút : Bầu Tân Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2020-2022

- 17 giờ 30 phút : Bạn đạo chia tay.

Kính chúc Quý Bạn đạo được nhiều sức khỏe và tu hành tin tấn!

Xin Quý Bạn đạo tiếp trợ cho Ban Ẩm Thực, xin liên hệ Bạn đạo Lương Thị Thiên, Tel: 06181 497680

TM. Ban Chấp Hành Thư ký

HT. Nguyễn An Khương Lương Thị Thiên

Tel: 06181 497680; Handy: 0176 47965995

E-mail: khuongthien01@t-online.de