News - Info / Tin Tức - Thông Tin


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

Quý Bạn đạo thân mến!


Để ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm lây lan, Chính Phủ Đức vừa ban sắc luật cấm hội họp nơi đông người, nhà thờ, các hoạt động tôn giáo....


Như vậy Hội Vô Vi của chúng ta cũng không ngoại lệ. Hội xin hủy bỏ ngày họp Đại Hội Đồng 1 vào Thứ Bảy 21.03.2020. Các buổi chung thiền trong tháng 4 sắp tới cũng bị hủy bỏ.


Hội chúng ta sẽ tổ chức họp Đại Hội Đồng hoặc chung thiền khi được sự cho phép trở lại của Chính Phủ Đức.


TM BCH


Nguyen An Khương