News - Info / Tin Tức - Thông Tin


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

Birstein,  ngày 15.08.2018

VT022/16-18/HAHVVĐ

                            

                                                 THƯ MỜI

                      Về việc: Lễ tưởng niệm Đức Thầy Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên

         Tổ chức ngày 15.09.2018 tại Trụ Sở Hội Vô Vi Đức Quốc Oberlandweg 1, 63633 Birstein

Kính thưa Quý Bạn đạo!

Hằng năm cũng vào thời gian này, Bạn đạo Vô Vi Đức Quốc của chúng ta không quên hướng tâm về người Thầy, người Cha kính yêu đã hơn 50 năm truyền trao Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến mọi nơi, mọi giới với tấm lòng hy sinh tận độ vô bờ bến.

Để tri ân công đức của Ngài, Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc sẽ tổ chức Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy Lương Sĩ Hằng-Vĩ Kiên vào ngày 15.09.2018.

Lễ tưởng niệm Đức Thầy được tổ chức vào lúc 12:00h, tiếp theo phần chung thiền, ăn trưa và sinh hoạt Tuần Báo Phát Triển Điển Năng như thường lệ.

Kính mời toàn thể Bạn đạo khắp nơi về tham dự lễ đông đủ.

Kính mong Quý Bạn đạo vui lòng sắp xếp thì giờ đến chung thiền.

Kính chúc Quý Bạn đạo thân tâm an lạc và tu hành tin tấn!

Lưu ý:

  -Xin Quý Bạn đạo tiếp trợ cho Ban Ẩm Thực, xin liên hệ Bđ Nguyễn Trường Ly, Tel: 06021 4386176

  -Quý Bạn đạo ở lại qua đêm xin thông báo cho BQT để sắp xếp chỗ ngủ và chuẫn bị bữa ăn sáng.

TM Ban Chấp Hành                                                              Thư Ký

 

 

                                                                                         Lương Thị Thiên