News - Info / Tin Tức - Thông Tin


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

VT022/16-18/HAHVVĐ

                                                     THƯ MỜI

                                                 Về việc: Đại Hội Đồng kỳ II/2018

                      (Bầu cử Ban Chấp Hành mới nhiệm kỳ 2018-2020).

Kính thưa Quý Bạn đạo!

Ngày 29.09.2018, Ban Chấp Hành HAHVVĐQ sẽ tổ chức Đại Hội Đồng kỳ II/2018. Bầu cử Ban Chấp Hành mới nhiệm kỳ 2018-2020.

Chúng tôi xin trân trọng kính mời Quý Hội Viên và Cảm Tình Viên đến tham dự buổi họp. Nội dung buổi họp sẽ tường trình những công việc và sinh hoạt thường lệ của Hội trong 6 tháng vừa qua, sau đó sẽ thực hiện bầu cử  Ban Chấp Hành mới nhiệm kỳ 2018-2020.

Kính mong Quý Bạn đạo vui lòng sắp xếp thì giờ đến chung thiền và tham dự buổi họp. Vì sự đồng tâm và xây dựng cho chung cần có sự tham gia của tấc cả chúng ta.

Kính chúc Quý Bạn đạo thân tâm an lạc và tu hành tin tấn!

Lưu ý:

  -Xin Quý Bạn đạo tiếp trợ cho Ban Ẩm Thực, xin liên hệ Bđ Nguyễn Trường Ly, Tel: 06021 4386176

  -Quý Bạn đạo ở lại qua đêm xin thông báo cho BQT để sắp xếp chỗ ngủ và chuẫn bị bữa ăn sáng.

TM Ban Chấp Hành                                                              Thư Ký

 

 

                                                                                         Lương Thị Thiên