News - Info / Tin Tức - Thông Tin


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

VT19/18-20/HAHVVĐQ                                                                                                             

THÔNG BÁO

Về việc: Đại Hội Đồng kỳ 1/2020

 

Kính thưa Quý Bạn đạo!

 

Ngày 21.03.2020 sắp đến là ngày Đại Hội Đồng kỳ 1/2020 cũng trùng vào ngày chung thiền định kỳ của Hội. Đại Hội Đồng sẽ được tổ chức sau phần chung thiền và sinh hoạt Tuần Báo Phát Triển Điển Năng như thường lệ.

Địa điểm : Trụ Sở Hội Vô Vi Đức Quốc Oberlandweg 1, 63633 Birstein Thời gian: Lúc 16 giờ, ngày 21.03.2020

Chúng tôi xin trân trọng kính mời Quý Bạn đạo đến tham dự buổi họp. Nội dung buổi họp tường trình những công việc đã hoàn thành trong 6 tháng vừa qua, đồng thời Hội sẽ đề ra chương trình sinh hoạt cho 6 tháng tới.

Kính mong Quý Bạn đạo vui lòng sắp xếp thì giờ đến chung thiền và tham gia buổi họp. Vì sự đồng tâm xây dựng cho chung cần sự tham gia của tấc cả chúng ta.       Kính chúc Quý Bạn đạo thân tâm an lạc và tu hành tin tấn!

TM. Ban Chấp Hành                                                                                    Thư ký

HT. Nguyễn An Khương                                                                      Lương Thị Thiên Tel.06181 497680

Lưu ý: 

- Xin Quý Bạn đạo tiếp trợ cho Ban Ẩm thực, Bđ: Lương Thị Thiên Tel.06181 497680             

- Bạn đạo nghỉ lại qua đêm xin đem theo đồ ngủ (mền, túi ngủ...) và báo cho Ban Quản Trị Lê Chí Thành Tel: 0152 11386598, Trần Đại Lễ  Tel: 069 5978195 để sắp xếp chổ ngủ.

 

Chương trình ngày 21.03.20:             

- 10:00-12:00: Bạn đạo tập trung về Trụ Sở Hội   

- 14:30-16:00: Sinh hoạt TBPT Điển Năng            

- 12:00-13:00: Chung thiền                    

- 13:00-14:00: Ăn Trưa                 

- 16:00-18:00 Họp Đại Hội Đồng kỳ 1/2020                                                     

- 18:30-19:30: Ăn chiều