Meinungen / Cảm Nghĩ Bạn Đạo


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

 

THỨC TÂM XUÂN

 

Con đang mê ngủ trần gian
Nghe lời Cha dạy bàng hoàng thức tâm
Thức tâm tự sửa sai lầm 
Si mê , động loạn , tối tăm , ưu phiền
Tu cho hồn vía thăng thiên
Tu cho đời đẹp an yên muôn phần .


&&&&&&&&&&&&&&&


Nhớ Cha cố gắng tu thân 
Thương Cha tâm đạo chuyên cần dựng xây
Rèn truy hạnh đức dồi mài
Thực hành chơn pháp đêm ngày vượt qua
 Lời Cha ấm áp thiết tha 
Ơn Cha sâu nặng hải hà mênh mông.


&&&&&&&&&&&&&&&&&&


Chuyên tâm , quyết chí , một lòng
Tu thời dứt nợ về không nhẹ nhàng
Xuân qua rồi lại Xuân sang
Xuân nay có Đạo Cha ban nhiệm mầu
 Mừng Xuân luyện Đạo thanh cao
Vía hồn thanh nhẹ kết tàu về quê . 

 

Xuân 2012 , Nguyễn-An-Khương