Meinungen / Cảm Nghĩ Bạn Đạo


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938
Chúc Mừng Năm Mới
 
Một năm lặng lẽ trôi qua
Một năm học hỏi tâm hòa yêu thương
Bạn đạo Đức Quốc làm gương
Cùng tu cùng tiến nhớ thương đức Thầy
 
Minh Tâm trụ sở là đây
Cùng nhau đóng góp dựng xây mái nhà
Dù tôi ở tận phương xa
Lòng luôn nhớ đến mái nhà Vô Vi
 
Bạn đạo Đức Quốc thực thi
Mười điều tâm niệm khắc ghi trong lòng
Tâm luôn nghĩ đến hai không
Di Đà Lục Tự quyết không xa rời!
 
Về đây hội tụ ai ơi!
Dù cao dù thấp cũng thời như  nhau
Tu  mau kẻo trễ chuyến tàu
Bền tâm vững chí con tàu chuyển di
 
Hôm nay ngày Tết Vô Vi
Bạn đạo Đức Quốc hát thi tranh tài
Có hát có múa có hài
Chúc mừng năm mới phát tài thăng quan.
 
***

Bạn Đạo Phần Lan