Meinungen / Cảm Nghĩ Bạn Đạo


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

KỶ NIỆM 5 NĂM TRỤ SỞ VÔ VI ĐỨC QUÔC

Nhớ ngày kỷ niệm 5 năm
Bạn đạo Đức Quốc đồng tâm họp về
Trời ban cơ sở tâm linh
Cũng nhờ ý nguyện chân thành lo tu

Trước đây thiền viện hoang vu
Sửa sang tu bổ toàn khu vực này
Một lòng bạn đạo chung tay
Góp công, góp của đủ đầy phát tâm

Nhịn nhục tha thứ rất cần
Thầy khuyên xóa bỏ lỗi lầm cho nhau
Dang tay nối lại nhịp cầu
Thầy thương bạn quý cùng nhau về trời

Vô Vi Đức Quốc chung vui
Không quên trao đổi rèn trui tu thiền
Bài thi đôi lúc tạo phiền
Giữ cho thanh tịnh tâm yên vui hòa

5 năm thoáng tựa giấc hoa
Bạn ơi đoàn kết mới là việc chung
Làm gương thế hệ theo cùng
Trao cho bạn trẻ niềm mong ước này!

Muôn hoa đua nở sum vầy
Bông sen trong bạn dựng xây điển lành
“Minh Tâm” trụ sở tâm linh

Là nơi hội tụ duyên lành trời ban

***

Frankfurt 3.6.2011
N.T Anh Đào