Meinungen / Cảm Nghĩ Bạn Đạo


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

Đò Sang

Thương Cha hãy nhớ lời khuyên
Qua đò đừng để trễ đò bạn ơi
Long hoa đại hội đến rồi

Ta thi cho kịp để về quê xưa

Cha già ngày đợi đêm mong
Đàn con hiếu thảo trở về với Cha
Trần gian lắm bạc nhiều tiền
Thức tâm thì ít, đạo xa thì nhiều

Mê trần lại nhuốm bụi trần
Quê xưa chốn cũ lại quên đường về
Thương Cha khắc khỏa chờ mong
Tự tu tự tiến để về với Cha

***

(11.08.2007 Lương Thị Thiên, được viết sau khi con đọc xong cuốn sách Thượng Đế Giảng Chân Lý)