Meinungen / Cảm Nghĩ Bạn Đạo


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

VUI XUÂN

Vui xuân vẫn nhớ lời Thầy
Tôi còn sống mãi xum vầy bạn ơi!


Tự tu phát triển đạo mùi
Thầy ban thanh điển chung vui xuân về

Thoi đưa xuân lại gần kề
Xét xem đời đạo bộn bề ra sao


Giữ tâm thanh tịnh bước vào
Vô Vi điển giới từ cao thấp tầng


Nguyện tu cống hiến góp phần
Thành tâm phục vụ tiến lần về thanh


Vui xuân với ý thiển lành
Thiền ca lý đạo chân thành triển khai


Bốn mùa xuân vẫn nơi đây
Xuân trong Trụ sở, xuân ngay tâm hồn


Xuân mang chân lý về nguồn
Ân ban thanh điển yêu thương của Trời


Thầy ta ở khắp mọi nơi
Vô Vi một khối,cùng vui xuân về

***

N T Anh Đào