Meinungen / Cảm Nghĩ Bạn Đạo


HỘI ÁI HỮU VÔ VI ĐỨC QUỐC
VOVI Freundschaftsvereinigung in Deutschland e.V.

Oberlandweg 1, 63633 Wüstwillenroth - Birstein. Tel: 0152-15684938

BÔNG TUYẾT

Những bông tuyết trắng rơi đầy
Rơi trên mái ngói rơi ngoài đồng khô

Tuyết đong cây trắng cành trơ
Nơi nơi giá rét tranh thơ của trời


Tuyết không làm ấm lòng người
Nếu không ngộ đạo thấy đời giá băng
Nhờ duyên phật pháp gieo trồng
Trí tâm an lạc lâng lâng ngắm nhìn

Nam mô lục tự hành trình
Ấm lòng thiền giác cảm minh tận tường
Không vui mà cũng chẳng buồn
Bốn mùa thay đổi, tứ phương xoay chuyền

Đêm đông về với mọi miền
Riêng lòng hành giả đêm đêm tu hành
Hoa sen trắng tỏa hương lành
Như bông tuyết trắng thanh thanh giữa trời

***

Anh Đào,  Frankfurt 08 Dezember 2010 - 19:45