Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 gia tăng mạnh ở Đức, để giữ an toàn sức khỏe chung cho cộng đồng và chấp hành đúng luật lệ của Chính Phủ…

Xem chi tiết

Hội Vô Vi Đức Quốc của chúng ta phải tạm thời ngưng sinh hoạt tập trung Bạn đạo trong tháng 11.2020 do tình hình bệnh dịch gia tăng....

Xem chi tiết

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged.

Xem chi tiết