Hội tạm thời ngưng mọi sinh hoạt tập trung Bạn đạo trong tháng 12.2020 đến hết ngày 10.01.2021

Quý Bạn đạo thân mến!

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 gia tăng mạnh ở Đức, để giữ an toàn sức khỏe chung cho cộng đồng và chấp hành đúng luật lệ của Chính Phủ Đức đối với việc phòng ngừa dịch bệnh, Hội Ái Hữu Vô Vi Đức Quốc xin thông báo cùng toàn thể Bạn đạo:

- Năm nay Hội sẽ không tổ chức Lễ Sinh Nhật Đức Thầy

- Không tổ chức Khóa Sống Chung Cuối Năm và đón Giao Thừa 2021

Nếu có thông tin gì mới, Ban Chấp Hành sẽ thông báo đến Quý Bạn đạo.

Kính chúc Quý Bạn đạo một mùa Giáng Sinh an lành và bước sang năm 2021 mọi việc thật tốt đẹp!

TM Ban Chấp Hành

Hội Trưởng

Nguyễn Văn Sơn